Download CV

Publications

JOURNAL ARTICLES

Czajkowski, M., Zagórska, K., & Hanley, N. (2019). Social norm nudging and preferences for household recycling. Resource and Energy Economics, 58, 101110.
https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2019.07.004

Czajkowski M., Zagórska K., Letki N., Tryjanowski P., Wąs A. (2019) Drivers of farmers’ willingness to adopt extensive farming practices in a globally important bird area. Land Use Policy (in press)
https://www.wne.uw.edu.pl/files/4415/5501/3179/WNE_WP291.pdf

Hasler, B., Czajkowski, M., Elofsson, K., Hansen, L. B., Konrad, M. T., Nielsen, H. Ø., … & Poltimäe, H. (2019). Farmers’ preferences for nutrient and climate-related agri-environmental schemes: A cross-country comparison. Ambio, 48(11), 1290-1303.
https://doi.org/10.1007/s13280-019-01242-6

Kukla-Gryz A., & Zagórska K. (2019) The effects of individual internal versus external reference prices on consumer decisions for pay-what-you-want payments. Central European Economic Journal, (51), 1-17.
https://content.sciendo.com/view/journals/ceej/4/51/article-p1.xml

Kukla-Gryz A., & Zagórska K. (2018). ‟If I can set my own price for tonight’s show I will pay more after watching it!” – evidence from Pay What You Want experiment. Applied Economics Letters, 25(19), 1398-1401.
dx.doi.org/10.1080/13504851.2017.1422593

Ščasný, M., Zvěřinová, I., Czajkowski, M., Kyselá, E., & Zagórska, K. (2016). Public acceptability of climate change mitigation policies: a discrete choice experiment. Climate Policy, (17), 111-130.
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14693062.2016.1248888

Zagórska, K. (2016). Wpływ informacji o lokalnych i krajowych normach społecznych na wybory konsumentów dotyczące samodzielnego sortowania odpadów [Impact of local and national social norm information on respondents’ choices regarding waste sorting at household level]. Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo, (44), 121-151.
ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/getFile/783

Zagórska, K., & Żurawska, A. (2012). Faktoring jako instrument aktywnego zarządzania należnościami [Factoring as a financial instrument used for managing of receivables]. In M. I. Kamieniecka, A. M. Korzeniowska, & W. Misterek (Eds.), Bankowe i pozabankowe instrumenty finansowe. Wycena i ewidencjonowanie. SKNF UMCS/ Gaudium

REPORTS

Project reports for partner institutions: https://grape.org.pl/user/56

PUBLICATIONS IN REVIEW & REVISION / WORKING PAPERS

Kukla-Gryz A., Zagórska K., & Szewczyk P. (in revision for Journal of Tourism and Cultural Change) Cross-cultural differences in voluntary payment decisions. Evidence from guided tours.

Preprint available: www.wne.uw.edu.pl/files/6415/1999/8724/WNE_WP265.pdf

Czajkowski M., Zandersen M., Angelidis I., Aslam U., Becker T., Budziński W., & Zagórska, K. (in review). Recreational value of the Baltic sea: a spatially explicit site choice model accounting for environmental conditions.

Preprint available: https://www.wne.uw.edu.pl/files/1115/2630/0150/WNE_WP270.pdf

Kukla-Gryz A., & Zagórska K. (in review for Theory and Decision). Revealing preferences with modified Groves Clarke tax mechanism.

Zagórska K. i Letki N. Preferencje rolników względem schematów rolno-środowiskowych w Dolinie Biebrzy. Jak chronić bioróżnorodność i tradycyjny krajobraz na terenach rolniczych?

Zagórska, K. Mechanisms underlying changes in consumer’s environmental choices after social norm based interventions.